changeset 1301:6e4ebdc9b46b

mod_manifesto: Add Swedish translation
author Kim Alvefur <zash@zash.se>
date Sat, 08 Feb 2014 16:59:10 +0100
parents 99748c89edd4
children e556219cb43d
files mod_manifesto/mod_manifesto.sv.txt
diffstat 1 files changed, 21 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mod_manifesto/mod_manifesto.sv.txt	Sat Feb 08 16:59:10 2014 +0100
@@ -0,0 +1,21 @@
+Hej!
+
+Detta meddelande är för att informera om kommande ändringar på $HOST.
+
+Några av dina kontakter använder andra Jabber/XMPP-tjänster som inte stödjer kryptering.  Som del i ett initiativ för att öka säkerheten på Jabber/XMPP-nätverket kommer vi att delta i en serie tester för att se effekten av våra planerade förändringar, och du kommer kanske inte kunna chatta med några av dina kontakter.
+
+Testerna kommer utföras på följande datum: 4e januari, 22a februari, 22a mars och 19e april.  Under dessa datum kommer vi att kräva att alla anslutningar till och från $HOST är krypterade.  Du har kontakter på följande tjänster som just nu inte stödjer kryptering:
+
+$SERVICES
+
+Påverkade kontakter är
+
+$CONTACTS
+
+Vad kan du göra?  Du kan be dina kontakter att prata med sin tjänsteleverantör/administratör om avsaknaden av kryptering.  Alternativt så kan de byta till en annan tjänst.
+
+En lista på publika tjänster kan hittas på https://xmpp.net/directory.php
+
+För mer information om säkerhetsinitiativet på Jabber/XMPP-nätverket som vi deltar i, läs meddelandet på https://stpeter.im/journal/1496.html
+
+Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss via $CONTACTVIA på $CONTACT